Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Certificări Global Carbon Point

Primăria Municipiului Timișoara a primit Certificatul de Utilizare a Mărcii Programului Global – Marca Încrederii – Global Carbon Point CLASA 3001 – A – Website-uri ale instituțiilor publice, cu seria EU 01 20230673. Certificatul este valabil pentru o perioadă de 12 luni de la data emiterii (12.06.2023), până la data de 12.06.2024.


Marca Încrederii a Programului „Global Carbon Point” este menită să certifice produsele/serviciile/instituțiile care iau inițiativă în ceea ce privește acțiuni care au un impact asupra mediului, mai precis în privința reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Marca GCP certifică amprenta de carbon calculată la nivel de instituție publică sau la nivel de serviciu (website).

Certificat de utilizare a Marcii de Incredere „Punctul Global de Carbon” pentru website-ul Primariei Municipiului Timisoara – 2023-2024