Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proiecte cu finanțare europeană

,,Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de echipamente de protecție medicală” Cod SMIS+ 148221 Finalizarea proiectului “Extindere iluminat public în Parcul Botanic”, cod SMIS 126909 Proiectul „Creșterea eficienţei energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la Liceul Teoretic J.L.Calderon” Proiectul „PadovaFIT Expanded” - „Expanding PadovaFIT! Home Solutions” ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020 Proiectul ,,Demolare construcție existentă și construire Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, acces auto, acces pietonal, parcaje, amenajare parcelă'' Proiectul ,,Dotare unități sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABEȘ" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA cod smis 139099 Proiectul ,,Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara în contextul COVID 19”, SMIS 141119 Proiectul Community Enabled Open Training on Creative & Cultural Entrepreneurship”, nr. 2020-1-RO01-KA203-079950 Proiectul European Urban REgenerators Knowledge Alliance (EUREKA) Proiectul PriMaaS Proiectul Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara Proiectul “A New Diversity Chapter for Europe – European Network of Towns for DIVERSITY”/„Un nou capitol privind diversitatea pentru Europa – Rețeaua europeană a orașelor pentru DIVERSITATE” Proiectul “Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centres" Proiectul „Achiziția de mijloace de transport mai putin poluante  (troleibuze)  necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul Timișoara” Proiectul „Achiziția de vehicule nepoluante (autobuze electrice) necesare îmbunătățirii transportului public de călători în zona Timișoara'' Proiectul „Achiziția de vehicule nepoluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în zona Timișoara – Runda 2” Proiectul „Achizitia sistemului de e-ticketing necesar imbunatatirii transportului public de calatori in zona Timisoara Proiectul „Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, runda 1 Proiectul „ECoC- SME: Actions for inducing SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/ Acțiuni de stimulare a creșterii și inovării IMM-urilor prin evenimentul CEaC și moștenirea acestuia” , în cadrul Programului INTERREG EUROPE ECoC-SME, PGI06047 Proiectul „EXPLORE+ creative explorations of curiosity for innovative transdisciplinary, STEAM and social learning” / „EXPLORE+ explorări creative ale curiozității pentru inovația transdisciplinară, învățare STEAM și socială” Proiectul „Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară – Școală verde inteligentă” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, runda 1 Proiectul „REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1- ȘCOALĂ VERDE INTELIGENTĂ”, cod proiect nr. C5-B1-184 Proiectul,,Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str. Muzicescu nr.14’’, cod SMIS 134130 Proiectul ,,Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane-Runda I’’ în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1 Proiectul „Realizare Șarpantă, Reabilitare termică și modificări interioare la corp Școală Colegiul Național Ana Aslan  Timișoara”