Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Studiul de fundamentare istorică

Studiul de fundamentare istorică – „Zone construite protejate – Timișoara 2011” a fost aprobat prin HCL nr. 208/31.05.2011


PLANURI PREZENTÂND EVOLUȚIA TIMIŞOAREI DIN SECOLUL AL XII-LEA PÂNĂ ÎN PREZENT:

PLANŞA 1 – EVOLUȚIA PLANIMETRICĂ A STRUCTURII URBANE A TIMIŞOAREI DE LA ÎNCEPUTURI (SEC.XII-XIII) PÂNĂ ÎN ANUL 1300

PLANŞA 2 – EVOLUȚIA PLANIMETRICĂ A STRUCTURII URBANE A TIMIŞOAREI ÎN SECOLELE AL XIV-LEA ŞI AL XV-LEA

PLANŞA 3 – PLANUL TIMIŞOAREI ÎN ANUL 1716 MARCÂND EVOLUȚIA PARCURSĂ ÎN SECOLELE AL XVI-LEA ŞI AL XVII-LEA

PLANŞA 4 – “PLANUL TIMIŞOAREI FOARTE EXACT RIDICAT [TOPOGRAFIC n.t.] ÎN ANUL 1716 DE CĂTRE DOMNUL PERRETE…”[1]

PLANŞA 5  –  “PLANUL TIMIŞOAREI… FOARTE EXACT RIDICAT [TOPOGRAFIC n.t.] DE CĂTRE DOMNUL PERRETE…”

PLANŞA  6 – “PLANUL CANALULUI BEGA DE LA TIMIŞOARA…” 1732

PLANŞA 7 – “PLANUL C NR.1… CETATEA TIMISOARA”  1734

PLANŞA 8 – “PLANUL CETĂȚII TIMIŞOARA… LA SFÂRŞITUL ANULUI 1734”

PLANŞA 9 – PLANUL TIMIŞOAREI ÎN ANUL 1734

PLANŞA 10 – “PLAN CU CELE TREI SUBURBII APROBATE ÎN ANUL 1744…”

PLANŞA 11 – PLANUL TIMIŞOAREI ÎN ANUL 1750

PLANŞA 12 – “PLANUL TERENULUI ESPLANADEI DIN JURUL CETĂȚII PRINCIPALE ŞI DEGRANIȚĂ TIMIŞOARA”

PLANŞA 13 – “PLANUL CETĂȚII TIMIŞOARA… CU LINIA ESPLANADEI DE 1000 STÂNJENI, ORDONATĂ ÎN ANUL1750…”

PLANŞA 14 – “PLANUL TERENULUI ESPLANADEI DIN JURUL CETĂȚII PRINCIPALE ŞI DE GRANIȚĂ TIMIŞOARA… LA 5 FEBRUARIE 1777”

PLANŞA 15 – “PLANUL ZONEI DIN JURUL CETĂȚII TIMIŞOARA”

PLANŞA 16 – PLANUL TIMIŞOAREI DUPĂ ANUL1784

PLANŞA 17 – “PLANUL CETĂȚII TIMIŞOARA ÎN ANUL 1808…”

PLANŞA 18 – PLANUL TIMIŞOAREI ÎN ANUL 1853

PLANŞA 19 – “PLAN DE SITUAȚIE AL ORAŞULUI LIBER REGAL TIMIŞOARA CU SUBURBIILE ŞI MOŞIA MEHALA…”  POST  1858

PLANŞA 20 – PLANUL TIMIŞOAREI ÎN 1876

PLANŞA 21 – “ZONA TIMIŞOAREI…” 1884

PLANŞA 22 – “PLANUL ORAŞULUI LIBER REGAL TIMIŞOARA…” cca.1890

PLANŞA 23 – “PLANUL ORAŞULUI LIBER REGAL TIMIŞOARA…1893”

PLANŞA 24 – “TIMIŞOARA ŞI CARTIERELE” 1901 – 1903

PLANŞA 25 – “PLANUL ORAŞULUI LIBER REGAL TIMIŞOARA ŞI PROIECTUL DE EXTINDERE URBANĂ…”  1913

PLANŞA 26 – “ZONA TIMIŞOAREI…”  ÎN 1913

PLANŞA 27 – PLANUL MUNICIPIULUI  TIMIŞOARA ÎN 1931

PLANŞA 28 – “PLANUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA…1936”

PLANŞA 29 – “PLANUL COMUNEI URBANE TIMIŞOARA…1949”

PLANŞA 30 – PLANUL ORAŞULUI TIMIŞOARA ÎN ANUL 1959

PLANŞA 31 – “TIMISOARA   SCHITA DE SISTEMATIZARE 1961”

PLANŞA 32 – “TIMISOARA  SCHITA DE SISTEMATIZARE 1964”

PLANŞA 33 – “PLANUL ORASULUI TIMISOARA”   1966

PLANŞA 34 – TIMISOARA  MACHETA SCHITEI DE SISTEMATIZARE 1975

PLANŞA 35 – “MUNICIPIUL TIMISOARA  SCHITA DE SISTEMATIZARE 1981”

PLANŞA 36 – MACHETA SCHITEI DE SISTEMATIZARE 1986-1989

PLANŞA 37 – „MUNICIPIUL TIMIŞOARA – PLAN URBANISTIC GENERAL” 1992

PLANŞA 38 – „MUNICIPIUL TIMIŞOARA – PLAN URBANISTIC GENERAL” 1998

PLANŞA 39 – „MUNICIPIUL TIMIŞOARA –MONUMENTE ISTORICE ŞI ZONE DE PROTECȚIE” 1992

PLANŞA 40 – TIMIŞOARA SCHEMA EVOLUȚIEI ORAȘULUI ÎN PERIOADA 1750 – 1998

Notă: Drepturi de proprietate intelectuală a Primăriei Municipiului Timișoara