Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Dezbateri publice în 2015

11.02.2015 –  Dezbatere publică pe marginea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului Timișoarape anul 2015.
 

24.02.2015 – Dezbatere publică privind Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte si functiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timisoara.

27.02.2015 – Dezbatere publică privind Proiectul de hotarare pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala „CLADIREA VERDE”, modificata prin Anexa la H.C.L. nr.230/20.05.2014.

26.03.2015 – Dezbatere publică privind PUZ „Locuințe și funcțiuni complementare”, Calea Urseni nr.36

12.10.2015Dezbatere publică privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Timișoara în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran

24.11.2015Dezbatere publică privind Hotararea Consiliului Local nr. 427/16.10.2015, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reorganizarea circulatiei rutiere pe inelul I de circulatie si reproiectarea infrastructurii rutiere si de transport public (Pasaj P-ta Victoriei)”