Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare

Anunț de participare privind proiecte cu finanțări nerambursabile
21.06.2019


Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, Str. Miron Costin, Nr. 2, Timisoara, județul Timis, telefon 0256498214, fax 0256498214, email [email protected]
 
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu, pentru activități nonprofit, pentru domeniile:  cultură și tineret – pentru anul 2019, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în suma de 1 800 000 lei.

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanțate sunt următoarele:
CULTURĂ:  1 500 000 LEI
TINERET:   300 000  LEI

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile de mai sus, având în vedere că în anii anteriori au fost proiecte care s-au desfășurat în prima parte a anului și nu au putut fi finanțate și pentru a accelera procedura de obținere a finanțărilor neramburasbile, este conform art.20 alin 2 din Legea nr. 350/2005 și a Regulamentului  privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local  pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local conform HCL 40-29.07.2016.
   
Sursa de finanțare a contractului: bugetul local al municipiului Timișoara.
Nici o finanțare nerambursabilă nu poate depăși 70% din bugetul total  al proiectului.   
Finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție de minimum 30% din valoarea totală a proiectului din partea beneficiarului din care minimum de 10% trebuie să reprezinte contribuția proprie a beneficiarului, diferența de 20% putând fi acoperită din alte surse atrase.

Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect este în conformitate cu art. 19 din Regulamentul  privind regimul finanațărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local:

Durata proiectelor – până la 31.12.2019
Data limită de depunere a propunerilor este 08 iulie 2019, ora 14,00.

Având in vedere că in anii anteriori au fost proiecte care s-au desfășurat in prima parte a anului și nu au putut fi finanțate și pentru a accelera procedura de obținere a finanțărilor nerambursabile, conform. art.20 aln.2 din L.350/2005, propunerile de proiecte se vor depune in perioada 21 iunie – 08 iulie 2019 ora 14,00

Proiectele se depun într-un exemplar la sediul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, str. Miron Costin, nr.2  și vor avea mențiunea pe plic "pentru Comisia de Cultură” sau  "pentru Comisia de Tineret" și un exemplar în format electronic pe CD/DVD/stick.

Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de cultură și Comisia de tineret, constituite prin dispoziția primarului municipiului Timișoara, în perioada 09 iulie – 19 iulie 2019.

Informații si clarificări cu privire la documente se pot obține de la secretariatul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Data apariției anunțului de participare către Monitorul Oficial R.A. : 20.06.2019

HCL 40/2016

Regulament