Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Dezbateri publice în 2013

20.02.2013 – Dezbatere publică pentru Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara și aprobarea tarifelor de parcare

25.03.2013 – Dezbatere publică privind Regulament local de identitate arhitecturala al Municipiului Timisoara

01.04.2013 – Dezbatere publică pe marginea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului Timișoara pe anul 2013

17.04.2013 – Dezbatere publică privind Proiectul de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.68/27.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local

25.04.2013 – Dezbatere publică pe marginea Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2014

10.06.2013 – Dezbatere publică pe marginea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice și autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara și constituirea Comisiei de Atestare

15.10.2013 – Dezbatere publică pe marginea Proiectului de hotarare privind aprobarea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acțiune prioritară a Municipiului Timișoara