Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Dezbateri publice în 2016

25.01.2016 – Dezbatere publică cu privire la „Proiectul de buget pe anul 2016”.


22.03.2016 – Dezbatere publică privind Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2015-2020 a Polului de Creștere Timișoara


25.03.2016 – Dezbatere publică privind Regulamentul de salubrizare

30.03.2016 – Dezbatere publică privind Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de Crestere Timisoara

14.04.2016 – Dezbatere publică privind Proiectul de hotarare privind organizarea serviciilor sociale la nivelul Municipiului Timisoara

05.05.2016 – Dezbatere publică referitor la Proiectul de hotarare privind infiintarea Serviciului Public de Administrare a „Centrului regional de competente si dezvoltare a furnizorilor in sectorul Automotive”- CERC.


07.07.2016 – Dezbatere publică pe marginea
Proiectului de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.138/28.09.2012 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului” și aprobarea unui nou „Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului”

21.07.2016 – Dezbatere publică cu privire la oportunitatea constituirii pe langa Primaria Municipiului Timisoara, a unei structuri cu caracter consultativ, structura intitulata Consiliul Consultativ al Organizatiilor Culturale Independente.


17.10.2016 –
Dezbatere publică referitoare la Regulamentul privind gestionarea deseurilor din constructii si demolari in municipiul Timisoara.

25.10.2016 Dezbatere publică privind Declararea zonelor prioritare de protejare și intervenție asupra clădirilor